අපව අමතන්න

ෂෙන්සෙන් යුවාන්ජි ඇසුරුම් නිෂ්පාදන සමාගම, එල්

දුරකථන:86-0755-28176065

ෆැක්ස්: 86-0755-27522727

විද්යුත් තැපෑල:admin@chinagiftpacking.com

එකතු කරන්න: 2 / එෆ්, ගොඩනැගිල්ල 2, ක්වාන්ක්සිනුආන් කාර්මික උද්‍යානය, හුවාෆාන් පාර, ඩලැන්ග් වීදිය, බාවොන් ඩිස්ට්, ෂෙන්සෙන්

සම්බන්ධතා: ෂී මහතා

ස්කයිප්:wu.alice23

Send Inquiry